Ιατρική συνοδεία

H Athens Assistance προσφέρει υπηρεσίες Ιατρικής Συνοδείας είτε για επείγουσες αεροδιακομιδές είτε για προγραμματισμένες πτήσεις γραμμής, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε στον κόσμο.

Η ομάδα συνοδών αποτελείται από ειδικά εκπαιδευμένους σε θέματα επείγουσας ιατρικής ιατρούς και νοσηλευτές, με πολύχρονη εμπειρία σε αεροδιακομιδές και επαναπατρισμούς, πλήρως εξοικιωμένοι με τις απαιτήσεις της διαδικασίας, ενώ είναι διαθέσιμοι επί 24ώρου βάσεως να ταξιδέψουν οπουδήποτε στον κόσμο.

Πριν την οργάνωση του ταξιδιού, πραγματοποιούμε πάντα ιατρική εκτίμηση για να διασφαλίσουμε την ασφαλέστερη δυνατόν διακομιδή του ασθενή κατά τη διάρκεια της πτήσης, παρέχουμε τον απαραίτηο ιατρικό εξοπλισμό, προγραμματίζουμε το ταξίδι με την αγορά εισιτηρίων αντίστοιχης θέσης/κατηγορίας, μεριμνούμε για την διακομιδή του ασθενή με ασθενοφόρο από και προς το αεροδρόμιο αναχώρησης/προορισμού.

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε όλες τις εγχώριες ή διεθνείς πτήσεις, για την ασφαλέστερη δυνατή επιστροφή του ασθενή στον τόπο του.