Συγκράτηση Κόστους

Η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που ασφαλιστικοί οργανισμοί και εταιρείες βοηθείας αντιμετωπίζουν σήμερα. Κακώς διαχειρίσιμες αποζημιώσεις μπορούν να φτάσουν γρήγορα εκτός ελέγχου. Η Athens Assistance εξελίσσεται συνεχώς για να εξασφαλίσει ότι  διεθνείς και εγχώριοι πελάτες μας λαμβάνουν μια πλήρη γκάμα επιλογών και λύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν κατάλληλα αυτά τα εμπόδια, σύμφωνα πάντα με τις τρεις βασικές και παγκόσμιες αρχές της υγειονομικής περίθαλψης: Προσβασιμότητα, Ποιότητα και Κόστος.

Αναγνωρίζουμε ότι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας είναι απαραίτητες για την αδιάκοπη παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών  συγκράτησης κόστους και για το λόγο αυτό αναλύουμε προσεκτικά τις αποζημιώσεις και τους λογαριασμούς προς εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για μείωση των δαπανών, χωρίς να διακινδυνεύεται  ούτε η θεραπεία του ασθενή αλλά ούτε η συνεργασία με τον προμηθευτή. Με την ανάλυση αυτή εντοπίζοντα σημεία προς επαναδιαπραγμάτευση και τυχόν περιττές ή διπλές καταχωρήσεις,  παρέχοντας έτσι στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή υπηρεσία εξοικονόμησης κόστους, χρησιμποιώντας τις παρακάτω βασικές στρατηγικές:

  • Έλεγχος κόστους μέσω εκπτωτικών συμβάσεων με τους προμηθευτές
  • Καλύτερη δυνατή ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης
  • Εξάλειψη περιττών ιατρικών εξόδων
  • Ανάλυση κοστολογικών δεδομένων
  • Διερεύνηση τυχόν απάτης ή κατάχρησης
  • Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο
  • Προέγκριση κόστους

Τέλος, έχουμε εφαρμόσει στρατηγικές ελέγχου κόστους προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους κάθε πελάτ, με στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και την οικονιμική εξισορρόποση όλων των εμπλεκόμενων μερών.