Διαχείριση περιστατικού

Η Athens Assistance έχει τη δική της ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης των υποθέσεων μέσω της οποίας αξιολογεί, σχεδιάζει, υλοποιεί, συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις επιλογές και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και το βέλτιστο συμφέρον του.

Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών για οποιαδήποτε από την ίδια παρεχόμενες υπηρεσίες και επιπροσθέτως αναλαμβάνει διαχείριση ζημιάς και κόστους. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτατη εξυπηρέτηση και η διασφάλιση της αξιόπιστης διαχείρισης των πόρων που διατίθενται για το εκάστοτε περιστατικό.